KURUCUMUZ

1984 yılında Tıp fakültesinden mezun olduğum gün çok sevdiğim ülkem ve milletime Sağlık ve Eğitim alanında çalışmaya,yatırım yapmaya ve devletime borcumu bu şekilde ödemeye karar verdim.
Baba mesleği olan tekstil alanında elde ettiğim ticari yeteneğimi ve halkımızla olan yakın iletişimi de kullanarak Önce İstanbul’da başladığım Kadın hast-Doğum alanındaki eğitimimi ,babamın erken vefatı nedeniyle İzmir’de tamamladım.
Ankara ve İstanbul’da edindiğim birikimlerimle İzmir’de Sağllık alanında yatırımlar yaptık.1999 yılında  Central Hospital’ı kurdum.İzmir’in değişik semtlerinde Tıp merkezleri açarak sağlık hizmet ağımızı genişlettik.Eğitim alanında Batıanadolu koleji ile anaokulundan üniversiteye kadar kesintisiz eğitim zincirini kurduk.Özellıkle Mesleki Teknik eğitim alanında Türkiye’nin şiddetle ihtiyaç duyduğu eğitimli ara eleman yetiştirerek  ülkemizin kalkınmasında aktif rol almalarını sağlamaya çalışıyoruz. 
Sağlık ve eğitim faaliyetlerimizi Batıanadolu Üniversıtesi çatısı altına toplayarak hizmetlerimizi gelecek nesillere aktarmayı düşünüyorum
Sağlık turızmine çok önem veriyoruz.Çeşme2deki otelimizi sağlık zincirimizin bir parçası olarak sağlık turizmi ve turist sağlığı hizmeti vermek ve ülkemize döviz kazandırmanın gayreti içerisindeyiz.
Gıda alanında Gediz kaynak suları ile Selendi maden suları ve meyve aromalı içecekler üreterek sağlıklı nesiller için sağlıklı gıdalar üretiyoruz.Sağlıkçı olmamızdan dolayı eğitim,turizm ve gıda sektörünün sağlık alanlarında faaliyetlerimizi geliştiriyoruz.

Eğitim, grubumuzun en önem verdiği unsurların başındadır. Ayrıca ülke kalkınmasına olan katkısı da her türlü tartışmanın dışında addedilmelidir.İştiraklerimizin ve faaliyetlerimizin,hızla değişen ve gelişen dış çevre koşullarına uyum sağlayabilmesi ve bilgi çağının getirdiği değişim ve gelişimlerden yararlanabilmesi ancak eğitim müesseselerinin tam ve etkin kullanımı ile söz konusu olacaktır.

Eğitim,yeterli ve yetenekli insan gücünü oluşturma agorasıdır ve dünya Ekonomisi ile Sosyolojik değerlerin neredeyse global bir entegrasyona gittiği yaşadığımız süreçte bu agoranın değeri tartışılmaz bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tabii ki bu entegrasyonda insan unsuru önemli olacaktır ve tek belirli öğe , toplumların eğitilmesi dolayısıyla eğitilmiş insan gücü olarak karşımıza çıkacaktır.Müthiş bir rekabetin yaşandığı günümüz Dünyasında her türlü gelişim ve değişimi anında izleyebilecek ,bağımsız düşünebilen ,verimli çalışma platformu oluşturan,ekip içinde ama bireysel hareket kabiliyetine haiz çalışma disiplini almış ,özgüveni olan insan protipini gerçeğe dönüştürebilecek

Eğitimin bir diğer önemi de kişi sağlığının maksimilize edilmesi amacıdır.Çünkü sağlıklı beyinler sağlıklı bünyelerde yer alacaktır.Ülkemizde gerek Sosyoekonomik parametrelerdeki gelişmeler ve gerekse insan sağlığına yönelik alt yapı çalışmalarının tamamlanması.’Beklenir İnsan Ömrünü ‘uzattığı gibi ,kişilerin üretim gücündeki aktif çalışama süresini de artırmaktadır.Dolayısıyla kaliteli eğitim, kaliteli insan ,aktif iş yaşamında geçen uzun çalışma dönemi ve emekliliğin akabinde ,kendilerine zaman ayırmaya olanaklı kılan bir ömür planlanmasının da beraberinde getirdiği bir yaşam söz konusudur.Bu da yaşlılıkta sağlıklı bir bünyenin turistik amaçlı aktif yeniden planlanmasının gündeme getirmektedir.Öyleyse eğitim ,sağlık ve turizmde,insan odaklı ama uzun ömrü göz önüne alan yeniden yapılanma sürecini önümüzdeki yıllarda hep beraber yaşacağız.Bu sürece Avrupa Birliği entegrasyonu da dahil olduğunda ;Türk toplumunda hem eğitim hem iş gücü yönetiminin yeniden planlanması ve hem de Geriyatrik kurumların şimdiden planlanarak oluşturulması konseptinin ne kadar vazgeçilmez olduğu basit bir gerçeklik olarak karşımızda bulunacaktır.

Sağlık Eğitim ve turizm faaliyetlerimizi kurulmakta olan Batı Anadolu Üniversitesi çatısı altında birleştirmeyi amaçlıyoruz Üniversitemiz eğitim faaliyetine başlayıncaya kadar eğitim çalışmalarımız Lise seviyesinde devam etmektedir.Akademik amaçlı Anadolu ve fen lisesi.Mesleki amaçlı olarak da Sağlık,havacılık,biyoteknoloji ve Enerji Liselerimiz halen eğitim faaliyetlerine devam temektedir. Batı Anadolu Üniversitesi açıldığında 3 Fakülte,4 Meslek Yüksek Okulu ve 2 Enstitü ile toplam 5000’i aşkın öğrenciye 300 öğretim üyesi ile hizmet verecektir.Böylece Sağlık Havacılık Biyoteknoloji, Enerji ve Turizm teorilerini Üniversitemizde öğrenen ve müfredatı izleyen öğrencilerimiz Grubumuza ait Batıanadolu Central Hospital Batıanadolu Tıp merkezleri , Çeşme Central Park Otelde pratik yaparak deneyimlerini arttıracaklardır.Bir sonraki aşamada da bu eğitimli insan gücü,sağlık alt yapısının tamamlandığı otel zincirlerimizde görevlendirilecek,Ülkemizdeki istihtam sorununun çözülmesi yanında;sağlık sorunu yaşanmaksızın ve hatta tedavisinin devamının mümkün olduğu otellerde,Geriatrik nüfusun topluma kazandırıldığı bir işleve haiz olacağız.Bu konuda Avrupa Ortadoğu ve Rusya yaşlı nüfusu hedefimiz hinterlantımız olacaktır.

Uzun ömrün; sürekli Eğitim,devam eden Sağlık ve hastalığın engel olmadığı Turizm faaliyetlerin tek potada eritildiği bir konseptin ,çağdaş yaşamın zorunlu kıldığı bir yapılanma olduğunu şimdiden görüyor ve gerçekleşmesi için katkıda bulunuyoruz.

Op.Dr. Özer GÜRBÜZ
Yönetim Kurulu Başkanı

f

E-Bülten

Whatsapp Destek

Batıanadolu Hastaneleri

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?