y kleniyor

KURUMSAL

Anasayfa Kurumsal
Başkanın Mesajı

Kurucumuzun Mesajı

Eğitim, grubumuzun en önem verdiği unsurların başındadır. Ayrıca ülke kalkınmasına olan katkısı da her türlü tartışmanın dışında addedilmelidir.İştiraklerimizin ve faaliyetlerimizin,hızla değişen ve gelişen dış çevre koşullarına uyum sağlayabilmesi ve bilgi çağının getirdiği değişim ve gelişimlerden yararlanabilmesi ancak eğitim müesseselerinin tam ve etkin kullanımı ile söz konusu olacaktır.

Eğitim,yeterli ve yetenekli insan gücünü oluşturma agorasıdır ve dünya Ekonomisi ile Sosyolojik değerlerin neredeyse global bir entegrasyona gittiği yaşadığımız süreçte bu agoranın değeri tartışılmaz bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tabii ki bu entegrasyonda insan unsuru önemli olacaktır ve tek belirli öğe , toplumların eğitilmesi dolayısıyla eğitilmiş insan gücü olarak karşımıza çıkacaktır.Müthiş bir rekabetin yaşandığı günümüz Dünyasında her türlü gelişim ve değişimi anında izleyebilecek ,bağımsız düşünebilen ,verimli çalışma platformu oluşturan,ekip içinde ama bireysel hareket kabiliyetine haiz çalışma disiplini almış ,özgüveni olan insan protipini gerçeğe dönüştürebilecek

Eğitimin bir diğer önemi de kişi sağlığının maksimilize edilmesi amacıdır.Çünkü sağlıklı beyinler sağlıklı bünyelerde yer alacaktır.Ülkemizde gerek Sosyoekonomik parametrelerdeki gelişmeler ve gerekse insan sağlığına yönelik alt yapı çalışmalarının tamamlanması.’Beklenir İnsan Ömrünü ‘uzattığı gibi ,kişilerin üretim gücündeki aktif çalışama süresini de artırmaktadır.Dolayısıyla kaliteli eğitim, kaliteli insan ,aktif iş yaşamında geçen uzun çalışma dönemi ve emekliliğin akabinde ,kendilerine zaman ayırmaya olanaklı kılan bir ömür planlanmasının da beraberinde getirdiği bir yaşam söz konusudur.Bu da yaşlılıkta sağlıklı bir bünyenin turistik amaçlı aktif yeniden planlanmasının gündeme getirmektedir.Öyleyse eğitim ,sağlık ve turizmde,insan odaklı ama uzun ömrü göz önüne alan yeniden yapılanma sürecini önümüzdeki yıllarda hep beraber yaşacağız.Bu sürece Avrupa Birliği entegrasyonu da dahil olduğunda ;Türk toplumunda hem eğitim hem iş gücü yönetiminin yeniden planlanması ve hem de Geriyatrik kurumların şimdiden planlanarak oluşturulması konseptinin ne kadar vazgeçilmez olduğu basit bir gerçeklik olarak karşımızda bulunacaktır.

Sağlık Eğitim ve turizm faaliyetlerimizi kurulmakta olan Batı Anadolu Üniversitesi çatısı altında birleştirmeyi amaçlıyoruz Üniversitemiz eğitim faaliyetine başlayıncaya kadar eğitim çalışmalarımız Lise seviyesinde devam etmektedir.Akademik amaçlı Anadolu ve fen lisesi.Mesleki amaçlı olarak da Sağlık,havacılık,biyoteknoloji ve Enerji Liselerimiz halen eğitim faaliyetlerine devam temektedir. Batı Anadolu Üniversitesi açıldığında 3 Fakülte,4 Meslek Yüksek Okulu ve 2 Enstitü ile toplam 5000’i aşkın öğrenciye 300 öğretim üyesi ile hizmet verecektir.Böylece Sağlık Havacılık Biyoteknoloji, Enerji ve Turizm teorilerini Üniversitemizde öğrenen ve müfredatı izleyen öğrencilerimiz Grubumuza ait Batıanadolu Central Hospital Batıanadolu Tıp merkezleri , Çeşme Central Park Otelde pratik yaparak deneyimlerini arttıracaklardır.Bir sonraki aşamada da bu eğitimli insan gücü,sağlık alt yapısının tamamlandığı otel zincirlerimizde görevlendirilecek,Ülkemizdeki istihtam sorununun çözülmesi yanında;sağlık sorunu yaşanmaksızın ve hatta tedavisinin devamının mümkün olduğu otellerde,Geriatrik nüfusun topluma kazandırıldığı bir işleve haiz olacağız.Bu konuda Avrupa Ortadoğu ve Rusya yaşlı nüfusu hedefimiz hinterlantımız olacaktır.

Uzun ömrün;sürekli Eğitim,devam eden Sağlık ve hastalığın engel olmadığı Turizm faaliyetlerin tek potada eritildiği bir konseptin ,çağdaş yaşamın zorunlu kıldığı bir yapılanma olduğunu şimdiden görüyor ve gerçekleşmesi için katkıda bulunuyoruz.

Op.Dr. Özer GÜRBÜZ
Yönetim Kurulu Başkanı

 

İş Güvenliği

BATIANADOLU CENTRAL HOSPİTAL KALİTE YÖNETİMİ

Yazılar eklenecektir...
 

Kalite Politikamız


Kalite Politikamız

Central Hospital Kalite Politikası’nın temeli; profesyonel bir yaklaşımla her zaman doğru, hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi ve verilen hizmetlerin standartlarında sürekliliğin sağlanması esasına dayanmaktadır.

Central Hospital da uzman hekimler ve sağlık ekipleri başta olmak üzere tüm çalışanların kişisel ve mesleki gelişimi eğitimlerle sürekli desteklenmekte, yenilikçi yönetim anlayışıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları’nı harfiyen yerine getirecek şekilde çalışılmaktadır.

Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamak, Central Hospital Kalite Politikası’nın değişmez parçalarından biridir. Her koşulda memnuniyeti sağlamak için sağlık kadromuz; hasta ve hasta yakınlarının beklentilerini yakından takip ederek talepleri en iyi şekilde yerine getirmekte, tam donanımlı, modern bir hastane ortamında yüksek kaliteli ve konforlu hizmetleri bir arada sunmaktadır.

Sadece hasta ve hasta yakınlarının değil hastane çalışanlarının memnuniyetini sürekli kılmak ve çalışan verimliliğini her geçen gün artırmak da Başarı Hastanesi Kalite Politikası’nın önemli bir uzantısıdır. Düzenlenen iç iletişim etkinlikleri, seminer ve eğitimlerle çalışanların ilgi, beklenti ve ihtiyaçları belirlenmekte, bunlara göre yeni düzenlemeler hayata geçirilmektedir.

Central Hospital Kalite Politikası gereğince hastane güvenliği konusunda mevzuatlarca belirlenen tüm gereklilikler eksiksiz yerine getirilmektedir. Güvenliğin 7x24 sağlanması konusunda hastanenin ilgili birimleri ve tüm çalışanlar detaylı bilgilendirilmektedir. Karşılaşılabilecek kazaların minimuma indirilmesi amacıyla düzenlenen tatbikatlarda tüm bu güvenlik bilgilerinin güncellenmesi ve güvenlik konusunda sorumluluk bilincinin güçlenmesi hedeflenmektedir.

Central Hospital, çevreci bir yaklaşıma sahiptir. Atık yönetmelikleri güncel şekilde takip edilerek hastane atıklarının zamanında ve doğru bir şekilde ayrıştırılması, toplanması ve kaldırılması sağlanmakta, çevreyle ilgili yasal düzenlemelere uyulmaktadır.

Değerlerimiz

Değerlerimiz

Etik Kurallara Uygunluk : Tüm hizmetlerde, etik kuralların geçerliliğinin titizlikle gözetilmesi.
İnsan Odaklılık : İnsan yaşamı ve mutluluğunun her şeyden önemli sayılması.
Güvenilirlik : Kurum çalışanlarımızın, sözlerinde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmaması.
Takım Çalışması : Birbirini yürekten tamamlayan, katılımcı ve yaratıcı üyelerden oluşan takımlar kurmak.
Çevreye Saygı : Fiziksel, biyolojik ve sosyo-kültürel alanlardan oluşan çevrenin korunmasını ahlaki ve sosyal sorumluluğumuz olarak kabul etmek.

Kurumsal SorumlulukStrateji ve Vizyon

MİSYONUMUZ
Hastalarımıza daha iyi hizmet verebilmek için; konusunda uzmanlaşmış çalışanlarımızla, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek ve bu birikimi klinik tıp eğitimine de aktararak en üst düzeyde, kaliteli, etkin ve verimli bir şekilde çalışmak.

VİZYONUMUZ
Hastane hizmetlerinde ve klinik tıp eğitiminde uluslararası standartta en kaliteli, verimli, güvenilir ve sürdürülebilir bir model olmak.

STRATEJİLERİMİZ
Hasta ve hastane bilgilerinin tamamının güvende olması ve bu bilgilere ihtiyaç duyulduğu an ulaşılmasını sağlayacak e-hastane sistemini geliştirmek
Hastane kalite yönetim sistemini, verimlilik yönetim sistemi esaslarını kullanarak geliştirmek ve sürekli iyileştirmek
Hastalarımızın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerini akreditasyon standartlarını kullanarak düzenlemek
Turizm sağlığı ve sağlık turizmine yönelik çalışmaları başlatmak
Hastanenin kalite hedeflerine ulaşmasında hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetine odaklanarak kurum kültürünü geliştirmek
Hastane yönetim ve organizasyon hizmetlerini, uluslararası standartta ve profesyonel meslek mensupları tarafından vermeyi sürdürmek.

HakkımızdaHakkımızda

BATI ANADOLU SAĞLIK VE EĞİTİM KURUMLARI..
BASEK, yeni nesil Sağlık Eğitim organizasyonudur. Uzmanlık alanı sadece insana hizmettir.. Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti dışında, Eğitim,Turizm ve Gıda alanlarında faaliyet göstermektedir.

Sağlık hizmeti veren kurumlar; Batı Anadolu Central Hospital, Mersinli Batı Anadolu Cerrahi Tıp Merkezi, Mavişehir Batı Anadolu Tıp Merkezi, Bayraklı Görüntüleme Merkezi ve Mobil sağlık hizmetleri Portör tarama ve Batı Anadolu OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi).

Eğitim kurumlarımız:; Batı Anadolu Koleji(Anaokulu,İlkokul,Ortaokul,Anadolu Fen Lisesi),Batı Anadolu Bilim ve Teknoloji Meslek Liseleri(Sağlık Lisesi,Batıjet Havacılık Lisesi,Biyoteknoloji Lisesi,Enerji Lisesi,) ve kurulmakta olan Batı Anadolu Üniversitesi.

Turizmi alanında; İzmir - Çeşme - Çiftlikköy'de Central Park Otel turizm hizmeti vermektedir.Gelecek yıllarda Sağlık Kuruluşlarımızla birlikte sağlık Turizmi alanında faaliyetlerini sürdürecektir..

Gıda Sektöründe, Gediz Kaynak Suları ile faaliyet göstermektedir. DR.Selendi Doğal Maden Suyu ve Sodamax meyve aromalı maden suları üretilmekte ve Türkiye genelinde ağırlıklı olarak hipermarkatlerde,Ortadoğu ve Avrupada pazarlanmaktadır.Gelecekte Dr’s markası Gıda sektöründe güvenilir bir marka olacaktır.
Gürbüz Sağlık Eğitimi Vakfı (GÜRVAK), Tüm birimlerimizin desteğiyle bilimsel araştırmalara katkı, öğrencilere eğitim bursu,hizmet ve hayır işlerinde elinden geldiğince halkımıza destek olmaktadır.

Batı Anadolu OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi), Kurumsal bazda Tüm işletmelerin işyeri sağlık-güvenlik hizmeti ve eğitimlerini vermektedir. Bireysel olarak; Sağlık raporu ,İşe giriş raporu, Ağır ve tehlikeli işler raporu, Portör raporları verilmektedir.

Tüm ticari ve sosyal faaliyetlerimizi GÜRBÜZ HOLDİNG çatısı altında topladık. Çalışmalarımızın Amacı;
Hizmet verdiği kişi ve kuruluşların Maksimum memnuniyetini sağlamaktır. Bu amaçla düzenli olarak Hizmet memnuniyet Endeksi çalışmaları yapmaktadır. Hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşlar, dışarıdaki gönül elçilerimiz ve kendi çevrelerinde bizim temsilcilerimizdir.Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim kurumları personelinin her biri birer halkla ilişkiler uzmanıdır. Sağlık; Sevgi, Bilgi ve Güvenle kazanılır. Teknoloji hizmet kalitesini, güleryüz ise hasta memnuniyetini arttırır. Halkımıza sunduğumuz sağlık hizmeti, uluslararası bir kurum (URS) tarafından kalite belgesi verilerek her yıl denetlenmektedir. (ISO 9001-2000).

Batı Anadolu Central Hospital, Türkiye'de yurtiçi ve yurtdışı bilimsel tıp dergilerinde 2003-2006 yıllarında en fazla bilimsel yayın yapan özel hastanedir. Batı Anadolu Central Hospital, Ege bölgesinde 2005, 2006 ve 2007'de sağlıkta vergi rekortmeni olmuştur. BASEK, devletimize ve milletimize karşı sorumluluğunun bilincindedir. Tüm Kuruluşlarımız altın madalyalarla ve sayısız Takdirnamelerle ödüllendirilmiştir. Halkımıza faydalı işler yapmayı kendimize amaç edindik. Koşulsuz sevgiden evrensel bilgiye ulaşmak için canla başla çalışıyoruz.

Dr.Özer GÜRBÜZ
BASEK Yön.Kur.Bşk

CENTRAL HOSPITAL E-Bülten